تست هوش: کاشی‌های رنگی و الگوهای به کار نرفته!

۲۲ آبان ۱۳۹۶ خبری جمال

   

 یک سطح کاشیکاری شده داریم. می خواهیم از بین ۹ گزینه ی داده شده، گزینه یا گزینه هایی که در این کاشیکاری بکار نرفته اند را مشخص کنیم.

برای دیدن پاسخ معما به سایت مراجعه کنید .

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم