حضور ۹ میلیون دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی

۲۳ آبان ۱۳۹۶ خبری جمال

حضور 9 میلیون دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی

مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال ۹ میلیون دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی سرنوشت خود را تعیین کردند.علی رمضانی در خصوص انتخابات شوراهای دانش آموزی، اظهار کرد: انتخابات شوراهای دانش آموزی امسال تحت عنوان جشنواره دانش آموزی با حضور ۹ میلیون دانش آموز برای تعیین شدن سرنوشت آن ها برگزار شد.
وی ادامه داد: آیین نامه ۱۸ و ۲۰ اجازه داده است که شوراهای دانش آموزی به عنوان یکی از ارکان مدرسه در تصمیم گیری و تصمیم سازی یاد شود اما فرهنگیان نیز فضا را باید برای دانش آموز فراهم کنند.
رمضانی اشاره کرد: مدیران مدارس باید بدانند که وظیفه یک مدیر و مربی پرورشی، تربیت دانش آموز است تا با تربیت خوب، دانش آموز بتواند در جامعه نقش بپذیرد.
نقش دادن به دانش آموزان یک سیاست است
مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست وزارتخانه نقش دادن به دانش آموزان است، افزود: در شوراهای دانش آموزی ۱۴ انجمن وجود دارد که تمام فعالیت های یک مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد و اگر مدیر مدرسه این فعالیت ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهد شادابی و نشاط در داخل مدرسه به وجود خواهد آمد.
وی همچنین اضافه کرد: باید فعالیت های عبادی، سیاسی و پرورشی را دانش آموزان عهده دار شوند. امسال حضور وزارت کشور در انتخابات دانش آموزی بی نظیر بود.
رمضانی گفت: انتظار داریم در سنوات آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای دانش آموزان را به عنوان نمایندگان خود فرض کنند چراکه این موضوع به دانش آموز قوت قلب و شادابی می دهد که در نقش خود علاقه بیشتری را نشان دهد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم