معمای شکل‌های دوقلو

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ خبری جمال

 کدام یک از پنج‌ضلعی‌های زیر یک جفت مشابه ندارد؟

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم