پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست ۲ پایه یازدهم

۲۴ آبان ۱۳۹۶ خبری جمال

پاسخ های کاملا تشریحی ! برای تمامی پرسش های بخش کار و تمرین کتاب

 پاسخ به تمامی پرسش های فعالیت های کتاب درسی

 ارائه یک ضمیمه منحصر به فرد و ابتکاری!به نام همگام با پژوهشگران(پاسخ تصویری و گام به گام انجام تمام مراحل آزمایش های علمی و فعالیت های کتاب درسی)

 با این پاسخ نامه یاد میگیری چجوری به هر سوال امتحانی، پاسخ دقیق و درست بدی تا نمره کاملشو بگیری

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم