کُنکوریوم رشته تجربی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ خبری جمال

 کامل‌ترین بسته آزمون‌های کنکور ویژه دوران جمع‌بندی

– بهترین ابزار برای جمع‌بندی و شبیه‌سازی فضای کنکور

– ۱۰ دفترچه اختصاصی کنکورهای داخل و خارج از کشور، ۱۰ دفترچه عمومی کنکورهای داخل و خارج از کشور، ۱۰ پاسخ‌برگ با بیشترین تشابه به کنکور

– پاکت محرمانه شبیه‌سازی شده کلید نهایی سازمان سنجش

– کتابچه پاسخنامه کاملا تشریحی کلیه آزمون‌ها

– دفترچه برنامه‌ریزی و ثبت نتایج آزمون‌ها

– رمزینه (QRcode) فیلم‌های آموزشی و محتوای مشاوره‌ای

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم